BADAN PENGAWAS PSS

PENGENALAN

Badan Pengawas Pusat Sumber Sekolah (PSS) adalah satu pasukan / unit yang terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah.  Badan ini akan membantu PSS menjalankan pelbagai aktiviti untuk mencapai matlamat dan objektif PSS.

TUJUAN

Penubuhan Badan Pengawas PSS adalah untuk:-

 • Membantu Guru Penyelaras PSS mengemas bilik PSS
 • Membantu PSS dalam menguruskan koleksinya.
 • Membantu PSS untuk melaksanakan segala aktiviti yang dirancang oleh PSS.

KRITERIA  PEMILIHAN  PENGAWAS  PSS

Guru Penyelaras PSS perlu memilih Pengawas PSS berdasarkan ciri-ciri seperti berikut:-

 • Ada minat
 • Boleh bekerja
 • Berdisiplin
 • Bertanggungjawab
 • Sanggup bekerjasama
 • Adapersonaliti (spt: pakaian dsb)

PERKARA-PERKARA  YANG  PERLU  DIKETAHUI  OLEH  PENGAWAS  PSS

Pengawas PSS perlu mengetahui beberapa perkara tentang PSS.  Mereka harus faham tentang bidang tugas dan tanggungjawab mereka dalam menjalankan tugas-tugas di PSS.  Antara perkara-perkara yang perlu diketahui adalah:-

A.     Peraturan-peraturan Penggunaan PSS

 • Bilik/Ruang Bacaan (Perpustakaan)
 • Bilik/Ruang Kerja
 • Bilik/Ruang Tayangan/Seminar
 • Bilik/Ruang Alat Pandang Dengar
 • Bilik/Ruang Bahan Bantu Mengajar/Belajar
 • Bilik/Ruang Audio-Video
 • Bilik/Ruang Komputer, dll.

B.     Peraturan-peraturan Pinjaman Bahan / Peralatan PSS

 • Buku
 • Bahan Bukan Buku
 • Peralatan  (Hardware)

C.     Senarai Tugas Pengawas PSS

 • Kebersihan Bilik PSS
 • Pinjaman Bahan/Peralatan PSS
 • Proses Teknik Bahan PSS – Buku dan Bahan Bukan Buku
 • Pemeliharaan dan Pemuliharaan Bahan PSS
 • Kerja-kerja Percetakan, dll.

D.     Penyusunan Bahan / Peralatan PSS

 • Buku
 • Bukan Buku
 • Peralatan

E.      Kedudukan Ruang-ruang / Bilik-bilik di PSS

F.      Lain-lain perkara yang difikirkan sesuai.

SENARAI  TUGAS  PENGAWAS  PSS

A.     Mengemas Bilik PSS

 • Menyusun perabot
 • Menyapukan sampah
 • Membersihkan habuk
 • Menyusun bahan (buku, bahan bukan buku dan peralatan)

B.     Membantu Dalam Aktiviti Proses Teknik

 • Menampal poket buku, slip tarikh pulang, label dan mengisi butiran pada kad buku (untuk buku sahaja)
 • Menampal label dan mengisi butiran (untuk bukan buku sahaja)

C.     Membantu Membawa Pelajar ke Bilik PSS

 • Beratur dalam barisan
 • Tidak mengganggu orang lain, dsb.

D.     Membantu Dalam Urusan Pinjaman dan Pemulangan Bahan PSS

 • Menyemak buku-buku semasa pinjaman dan pemulangan
 • Mengecop/menulis tarikh pada slip tarikh pulang
 • Memasukkan kad buku ke dalam poket buku
 • Menyusun buku-buku dan bahan-bahan lain di rak-rak berkenaan
 • Membantu merekodkan data statistik pinjaman buku dan bukan buku serta peralatan
 • Menerima dan merekodkan bayaran denda jika lewat memulangkan buku.

E.      Mengawas Bilik PSS

 • Waktu Pagi (sebelum sekolah bermula)
 • Waktu Rehat
 • Waktu Petang
 • Lain-lain waktu yang difikirkan sesuai

F.      Membantu Dalam Aktiviti Pemeliharaan dan Pemuliharaan Bahan PSS

 • Menampal kulit buku
 • Menampal mukasuratyang koyak / rosak
 • Menjilid buku-buku dan bahan bukan buku, dsb.

G.     Membantu Guru-guru Menjalankan Aktiviti-aktiviti PSS

 

H.     Membantu / Membimbing Pelajar-pelajar lain:

 • Mencari buku
 • Mendapatkan bahan bukan buku

CADANGAN  PERLANTIKAN  PENGAWAS  PSS

Ketua Pengawas   :           Pelajar Tingkatan 5 / 6                                                     

Penolong Ketua Pengawas    :           Pelajar Tingkatan 4 / 6                                                 

Pegawas-pengawas lain boleh dipilih dalam kalangan pelajar-pelajar lain.

 • Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 / 6 (Sekoklah Menengah)
 • Bilangan Pengawas PSS adalah mengikut keperluan PSS berkenaan

LAIN-LAIN  YANG  BERKAITAN  DENGAN  PENGAWAS  PSS

 • Pemilihan Pengawas PSS hendaklah dibuat pada hujung tahun bukan awal tahun.
 • Adakan Pakaian Seragam untuk Pengawas PSS.
 • Pastikan Pengawas PSS diberi ‘name tag’ dan tali leher. 
 • Diberi sijil penghargaan kepada Pengawas PSS pada setiap tahun sebagai pengiktirafan kepada sumbangan mereka.

 

 

 

Advertisements